Việt Nam đặt ra mục tiêu từ nay tới cuối năm, hoặc chậm nhất là sang đầu năm 2022 sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân.