Theo Quyết định 1022 vừa được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Cụ thể, số tiền được bổ sung là 7.650,7 tỉ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần Vắc xin Việt Nam (30 triệu liều) và do Pfizer sản xuất (31 triệu liều) như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.