Các vòng đàm phán hạt nhân mới nhất tại Viên, Áo, đã giúp Hoa Kỳ và Iran “rõ ràng về những lựa chọn mà hai nước cần thực hiện” để hàn gắn lại thỏa thuận hạt nhân Iran.