Hôm qua (29/6/2021), Israel đã chính thức mở Đại sứ quán nước này tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), 9 tháng sau khi 2 bên kí thỏa thuận bình thường hóa quan hệ. Đáng chú ý, đây cũng là Đại sứ quán đầu tiên của Israel ở khu vực Vùng Vịnh.