Cuối tháng 12, cả nước bắt đầu thực hiện tiêm vacxin ComBE Five thay thế vacxin Quinvaxem. Tuy nhiên ngay sau đó, mạng xã hội đã chia sẻ nhiều thông tin về phản ứng sau tiêm của loại vacxin mới này. Vacxin này trước đó đã được sử dụng điểm nhóm nhỏ ở bốn huyện thuộc tỉnh Hà Nam từ năm 2016, và kết quả cho thấy không ghi nhận phản ứng nặng nào sau tiêm.