Những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” . Từ đó đóng góp vào các phong trào chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.