Vì không tìm hiểu thông tin, nhiều bậc phụ huynh không xem trọng việc thay răng sữa của trẻ. Điều này dẫn đến những sai lầm trong cách chăm sóc răng sữa, khiến cho nhiều trẻ bị sâu răng sữa. Hệ lụy của việc tổn thương răng sữa là ảnh hưởng đến phát âm, ăn uống, thẩm mỹ và gây nhiều vấn đề với các răng vĩnh viễn sau này.