Giữ đất, giữ màu xanh của quê hương trước tình trạng khai thác và lấn chiếm rừng trái phép đang diễn hết sức phức tạp trên địa bàn. Đó là công việc âm thầm nhưng đầy cao quý của những cựu chiến binh thôn Phú Danh, xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Không mất một cây gỗ, không mất một mét vuông rừng, giờ đây họ lại trở thành những người lính ở mặt trận mới.