Hạm đội biển Bắc có thể tự hào về con tàu đặc biệt này của họ. Sự kết hợp của một chiếc hàng không mẫu hạm và thiết giáp hạm đã chứng minh được chất lượng chiến đấu và kết hợp hiện đại hóa nó sẽ tạo ra nhiều lý do mới để tự hào. Xung quanh chiếc Đô đốc Kuznetsov cũng có rất nhiều phỏng đoán về những thứ nó sẽ được nâng cấp như tăng cường động cơ, tăng thêm các đội máy bay không người lái hay nắp đặt tên lửa chiến hạng siêu vận âm mới nhất. Nhưng phải công nhận rằng chiếc Đô đốc Kuznetsov không chỉ là con tàu cứu thế, bảo quản mọi giá trị truyền thống của hạm đội Nga mà nó còn là cái nôi nuôi rất nhiều ý tưởng mới.