Từ xưa đến nay, sự trợ giúp của Công binh trong các chiến dịch quân sự luôn là một trong những yếu tố quyết định thành bại của cả trận chiến. Chương trình “Giãi mã vũ khí” phát sóng ngày 06/11/2018 sẽ giới thiệu cho quý vị và các đồng chí những đơn vị Công binh mới của nước Nga, chúng ta sẽ bị thuyết phục bởi tất cả những điều mới lạ mà vẫn đảm bảo kế thừa những yếu tố truyền thống.