Quân đội Nga đã giới thiệu một dự án có tên là "Chiến dịch bão táp", sau một cuộc lựa chọn khắt khe từ 5.000 người khắp nước Nga, chỉ có 16 ứng viên đáp ứng được điều kiện tham gia chiến dịch này. Cuộc đua sức bền khủng khiếp nhất đã bắt đầu, một chương trình huấn luyện đặc biệt được soạn ra khá giống với chương trình huấn luyện lính dù trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Chỉ trong tám ngày, họ cần phải làm chủ được 160 kỹ năng và luật lệ trong quân đội để có thể vượt qua bài kiểm tra cuối cùng.