Cho đến nay, những khẩu Pháo D-30 vẫn có trong biên chế của Lực lượng Đổ bộ đường không. Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Lực lượng Đổ bộ đường không Nga, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về người bạn không thể thay thế này trong chương trình Giải mã vũ khí phát sóng ngày 28/8/2018.