Các loại mìn chống tăng và chống bộ binh đã cho thấy hiệu quả từ thời chiến tranh thế giới thứ 2. Chúng được sử dụng trong chiến đấu mà không cần phải đối mặc trực tiếp với kẻ thù. Loại vũ khí đặc biệt này gây ra nỗi ám ảnh mơ hồ lẫn tổn thất rõ ràng cho phương tiện và binh lực của đối phương. Khi nhìn vào kết quả làm việc của những quả mìn chắc ai đó sẽ có suy nghĩ rằng loại vũ khí này sẽ không bao giờ xuất hiện trên hành tinh của chúng ta. Nhưng cho đến lúc này, tác chiến mìn vẫn tồn tại như một hiện tượng và chúng ta cần những con người chuyên nghiệp chiến đấu theo những nguyên tắc chưa từng được biết trong sách vở.