Tiếp nối phần 1 với chủ đề bộ giáp cá nhân bảo vệ mỗi người lính, chúng tỏ ra khá hoàn hảo trước những vụ khí bộ binh. Tuy nhiên chiến trường vốn không hề đơn giản như thế, sẽ ra sao nếu người lính phải đối mặt với súng máy hạng nặng, bom mìn? Rõ ràng có một công cụ vững chắc có thể đi tiên phong, chặn đứng và quét phăng mọi ổ đề kháng mạnh của kẻ thù, dọn đường cho bộ binh xâm nhập trên chiến trường là rất cần thiết. Mời quý vị và các đồng chí cùng tiếp tục đón xem chương trình Giải mã vũ khí – Công nghệ bảo vệ - phần 2.