Tất cả các phương tiện ở đây hết sức hiện đại, hàng chục chiếc xe tăng Không quân Cường kích đổ bộ từ trực thăng, đó là một chiến dịch với quy mô đầy đủ. Tiểu đoàn lắp đặt cầu phao vượt sông đã sẵn sàng. Để hiểu rõ hơn kỹ năng tương tác quân sự và bài tập vượt chướng ngại vật nước này, xin mời quý vị và các đồng chí cùng đón xem chương trình “Giải mã vũ khí” phát sóng trên kênh QPVN  ngày 02/10/2018.