Hệ thống tên lửa phòng không Tor là một đại diện nổi bật của lực lượng phòng không Nga. Đâu là một hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn. Mục tiêu của hệ thống này là tất cả các thiết bị bay tốc độ cao, có khả năng thao diễn tốt của đối phương và tên lửa, bom ở độ cao trung bình đến rất thấp. Hệ thống Tor có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và chế áp điện từ, trong cả ngày và đêm.