Công việc thường xuyên phải đi xa, tuy nhiên với thượng úy Nguyễn Thị Thu Hà, việc chị luôn trực tiếp có mặt trên những con tàu, chấp nhận những khó khăn, thử thách để cùng các con tàu lênh đênh trên biển tự hào đến với nơi biển trời Tổ quốc. Giống như rất nhiều nữ đồng đội khác, thượng úy Nguyễn Thị Thu Hà luôn tự tin, vui vẻ, lạc quan và hết mình với công việc mà mình đang theo đuổi.