Nhà máy A45, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân được chọn làm đơn vị xây dựng điểm về công tác kỹ thuật. Một trong những đột phá mà nhà máy thực hiện là xây dựng và áp dụng chuẩn quy trình công nghệ trong sửa chữa, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật và sản xuất vật tư kỹ thuật. Đại úy QNCN Nguyễn Thanh Hòa đã có hơn 10 năm gắn bó và cống hiến tại đây. Không chỉ luôn hết mình với công việc, tận tâm trong chuyên môn, chị Hòa còn là người truyền cảm hứng và niềm say mê đến đồng nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà máy.