Nhà máy A31, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân có nhiệm vụ bảo đảm sửa chữa nghiên cứu cải tiến tiếp nhận các loại vũ khí, khí tài, phương tiện đo, đặc biệt là hệ thống tên lửa của quân chủng. Chiếm gần 1/4 quân số, những năm qua chị em phụ nữ nhà máy đã có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của nhà máy.