Mời quí vị và các đồng chí cùng theo dõi, lắng nghe những chia sẻ của chị Tưởng Thị Hoa - Quân nhân chuyên nghiệp hiện đang công tác tại Trung đoàn 276, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân trong chương trình Nữ quân nhân lần này để hiểu rõ hơn công việc cũng như lắng nghe những tâm tình của một người nuôi quân tại đây.