Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình "Nữ Quân Nhân" tuần này và lắng nghe lời ca, tiếng hát của câu lạc bộ hát du, hát dân ca của Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, QC PK - KQ.