Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, mẫu mực và hiệu quả. Đó là lời nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp khi nói về Trung tá, Thạc sĩ Nguyễn Thị Đắc Hương, Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị. Tâm huyết hết mình với nghề, Trung tá, Thạc sĩ Nguyễn Thị Đắc Hương dành được nhiều thành tích cao trong công tác. Tuy nhiên đồng chí Hương vẫn luôn tích cực tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển hiện nay.