Theo số liệu báo cáo từ các địa phương gửi về Bộ GD&ĐT, con số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là hơn 18.000 em, nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh.