Chủ tịch nước, thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh Võ Văn Thưởng đã dự và trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) và một số tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.