Tàu 015-Trần Hưng Đạo của Hải quân nhân dân Việt Nam SÁNG NAY đã rời cảng căn cứ Hải quân Subic của Philippines lên đường về nước theo đúng kế hoạch sau khi kết thúc tham gia các hoạt động đa phương quốc tế tại Singapore và Philippines.