Sáng ngày 14/05, Tàu 20 thuộc Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân đã rời Cảng Vùng 3 Hải quân đưa đoàn công tác Quân chủng Hải quân lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Malaysia và Indonesia.