Cách đây 10 năm, ngày 19/5/2013, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam - Cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam chính thức lên sóng đến với khán giả cả nước. Với sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong 7 kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia. Với tinh thần đi nhanh, đón đầu, vững chắc, hiện đại, QPVN đã sớm số hóa hoạt động báo chí, hướng tới xây dựng cơ quan báo chí số chuyên nghiệp và hiện đại, phụng sự tốt nhất cho khán giả mọi lúc, mọi nơi.