Hiện nay đang vào đầu mùa thu hoạch nông sản ở các tỉnh phía Nam nên lượng hàng hóa xuất khẩu dồn về các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn ngày càng tăng. Do đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu đã và đang chủ động duy trì các phương án nhằm đảm bảo hoạt động thông quan xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh luôn thông suốt.