Hành trình 10 năm phát sóng kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam còn là hành trình mà đội ngũ cán bộ, phóng viên đã kết nối những trái tim, những tấm lòng nhân ái và lan toả yêu thương, trở thành nhịp cầu đem tới biết bao niềm vui, hạnh phúc trong cộng đồng.