Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Dự thảo luật đã quy định rõ chế độ quản lý, bảo vệ đối với khu vực cấm, vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật của các công trình quốc phòng và khu quân sự.