Mời quý vị và các đồng chí cùng trò chuyện với Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thanh Huyền, Thư viện trưởng Thư viện khu B, phòng Thông tin Khoa học Quân sự, Học viện Lục quân để tìm hiểu về thư viện của nhà trường.