Nghề giáo viên mầm non là một nghề đặc biệt. Là nhà giáo nhưng không chỉ dạy mà còn phải dỗ; không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc trẻ, yêu trẻ không chỉ bằng lời nói, bằng suy nghĩ mà bằng chính hành động thực tiễn hàng ngày. Để rồi với tất cả sự nỗ lực hoàn thành tốt chuyên môn, lòng yêu trẻ của các cô giáo nơi trường mầm non Công ty cổ phần 22 đã truyền cảm hứng để mỗi ngày đến trường của trẻ đều là một ngày vui của cả cô và trò.