Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc, Đại úy QNCN Lê Thị Hải luôn nhiệt tình, sáng tạo, hết lòng với công việc, góp phần đẩy mạnh hoạt động phong trào và nâng cao hiệu quả công tác của hội, xây dựng hội vững mạnh. Chị là nhân tố tạo nên dấu ấn mới, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong mọi tình huống.