Tiếng Anh là một ngôn ngữ rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt nó rất quan trọng trong nhà trường và các học viện, và với Học viện Lục quân cũng không hề khác. Chương trình "Nữ quân nhân" tuần này xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ Thiếu tá, Thạc sỹ Trần Lê Thúy Hằng- Giảng viên ngoại ngữ tại Học viện Lục quân , để lắng nghe những chia sẻ của cô về kinh nghiệm giảng dạy cũng như phương pháp học bộ môn này.