Trong chương trình Nữ quân nhân phát sóng ngày 21/10, mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về một tấm gương nữ quân nhân luôn hết lòng với công việc, Đại úy QNCN Đinh Thị Phương - Ban Tạp chí Nghiên cứu chiến thuật chiến dịch, Phòng Thông tin - Khoa học Quân sự, Học viện Lục quân.