Công tác tại Trung tâm Quan trắc - Phân tích Môi trường biển có nhiều cán bộ, nhân viên nữ, dù môi trường đặc thù về nghiên cứu khoa học, đi thực tế cơ sở biển đảo, vùng sâu, vùng xa nhưng chị em luôn say mê với công việc và gặt hái được nhiều thành công, bởi trong họ là tình yêu biển đảo quê hương, là niềm tự hào với mỗi sản phẩm, công trình ra đời, góp phần quan trọng vào việc xử lý ô nhiễm môi trường để biển đảo thêm đẹp, thêm xanh.