Một số tin tức nổi bật trong chương trình Thế giới số - Số 40:

- Robot giúp ngủ ngon.

- Drone làm sạch nguồn nước.

- Toyota đầu tư 500 triệu USD vào Uber.