Theo điều tra của Viện nghiên cứu thanh niên, có đến 63% sinh viên tốt nghiệp đại học mới ra trường không có việc làm, nhiều sinh viên có việc làm nhưng phải làm trái nghề hoặc phải qua đào tạo lại. Bởi vậy, việc kết nối giữa sinh viên mới ra trường và các nhà tuyển dụng lao động là rất cần thiết. Để giải quyết vấn đề này, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Ngày hội tuyển dụng việc làm 2020” thu hút 80 doanh nghiệp và khoảng 4.000 sinh viên.