Lệ phí cấp Căn cước công dân sẽ được giảm một nửa kể từ nay đến cuối năm.