Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị nghiêm cấm sau khi Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi) vào chiều 17/6. Theo đó, 92,34% ĐBQH tương đương 446/458 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành nghiêm cấm hoạt động của dịch vụ đòi nợ thuê. Quốc hội cũng chính thức thông qua dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Các ĐBQH cho rằng đa số các công ty đòi nợ thuê đều cấu kết với các băng nhóm xã hội đen, công cụ lao động là dao kiếm, phương thức hoạt động là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực. Nếu tiếp tục để dịch vụ này thì gây hoang mang xã hội, dẫn tới mất niềm tin của nhân dân với lực lượng quản lý xã hội.