Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), hiện đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến. Trong đó, có một quy định đáng chú ý về việc người tham gia giao thông bị xử phạt khi cố tình vượt đèn xanh nếu nút giao phía trước đang ùn tắc, được quy định tại Điều 13 của dự thảo Luật. Đề xuất này đang gây nhiều tranh cãi, và gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm.