Tính từ đầu năm đến ngày 30/5, Việt Nam có 129 doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn trong khi giá thịt lợn tại thị trường trong nước không ngừng tăng cao.