Có thêm một trường hợp học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón tại Hà Nội, sự việc một lần nữa cảnh tỉnh với những người có trách nhiệm trong việc tổ chức đưa đón học sinh tới lớp được an toàn.