Thưa quý khán giả và các đồng chí! Con người và sự nghiệp cách mạng cao cả, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài, nguồn cảm hứng vô tận trong các sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam. Ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ, hơn 20 năm qua, có một người đàn ông đam mê khắc tranh đá với hàng trăm tác phẩm độc đáo về Bác Hồ.