Đập Bara Đô Lương tại hai xã Tràng Sơn và Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An được sử dụng để cấp nước sinh hoạt và phục vụ tưới tiêu cho các vùng đồng bằng Nghệ An. Qua hơn 80 năm khai thác và sử dụng, đập đã xuống cấp nghiêm trọng và sự cố vỡ đập tràn này mới đây cho thấy điều đó. Mặc dù UBND tỉnh Nghệ An đã  huy động lực lượng, phương tiện lớn tham gia nhưng công tác khắc phục sự cố còn gặp nhiều khó khăn.