Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2020. Theo đó, Chủ trương của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô trong dịp hè năm nay là không tổ chức dạy thêm, học thêm, không dạy trước chương trình.