Trong tác chiến hải quân, nhiệm vụ đổ bộ bờ biển, chiếm đảo hay vận chuyển phương tiện, vũ khí và binh lính là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần đi đến thắng lợi. Một loại phương tiện sở hữu nguyên lý hoạt động và công nghệ đặc biệt, đáp ứng rất tốt các nhiệm vụ trên chính là tàu đệm khí hay còn gọi là tàu đổ bộ đệm khí. Được gọi là tàu đệm khí vì loại tàu này hoạt động nhờ đệm khí được tạo ra bởi một luồng khí nén áp lực cao khi các thiết bị trên tàu phát ra, nâng con tàu lên, đẩy tàu lên cách mặt đất hay mặt nước một khoảng cách nhất định. Đệm khí này ngăn chặn phương tiện không tiếp xúc với mặt đất, mặt nước khi tàu di chuyển. Trên thực tế, rất nhiều quốc gia trên thế giới đang quan tâm nghiên cứu và phát triển loại tàu này, đặc biệt là các cường quốc quân sự như Mỹ, Nga và Trung Quốc.