Truyền thông Hoa Kỳ hôm qua đưa tin một vụ tấn công mạng bằng mã độc nhằm vào các công ty công nghệ thông tin của Hoa Kỳ có thể đã tác động tới hơn 1.000 doanh nghiệp nước này.