Trong chương trình "Nữ quân nhân" tuần này, mời quí vị khán giả và các đồng chí cùng lắng nghe những chia sẻ của Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hạnh và anh chị em trong tổ Quân y, cơ quan Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, với tâm huyết của nhân viên Quân y chị cùng anh chị em luôn nhiệt tình, ân cần chăm sóc bệnh nhân cũng như hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.