Xác định giải quyết việc làm cho người lao động là biện pháp hiệu quả giúp người dân tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Vì thế lúc nào Cựu chiến binh Trịnh Xuân Tiến, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Ký, tỉnh Hải Dương, cũng đau đáu với suy nghĩ làm sao để bản thân dù là người lính nhưng trong thời bình vẫn tâm huyết, nhiệt tình, phát huy phẩm chất và trí tuệ. Tiếp tục tạo ra những mô hình làm kinh tế hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên quê hương.